Lo más reciente >>>

La primera transmisión de voz por radio la realizó el valenciano Julio Cervera

El segorbino Julio Cervera hizo la primera transmisión de voz por ondas electromagnéticas -radio- entre Jávea e Ibiza en 1902, antes que Marconi y Tesla.   ¿El inventor de la radio fue Marconi o…

La revista Ucrònica: una proposta cultural i lliterària oberta als nous escritors valencians

Revista Ucrònica, (a punt d’eixir el seu tercer número) és una aposta lliterària promoguda per La Llimera del Corral, entitat cultural que vol convertir-se en plataforma formativa i de debat dels llectors de hui…