valencià i català, dos llengües diferents

Que»el criteri d’inteligibilitat o enteniment entre dos llengües no és motiu per a considerar-la una única» és una afirmació recurrent i natural entre la comunitat filològica mundial, científics i estudiosos de les llengües. Pero per al pancatalanisme, de manera retorçudament interessada, no resulta vàlit este criteri científic.

¿A on està el llimit per a considerar a un parla com llengua independent o com variant dialectal d’un atra? Els mateixos filòlecs no han sabut mai respondre a esta pregunta, ya que per a això deuríem recòrrer a atres factors de tipo social, polític, antropològic o històric. Factors que el pancatalanisme condiciona, manipula i instrumentalisa al seu antoll per a construir la seua falsa «gran nació», al voltant d’una inexistent comunitat llingüística – històrica – cultural – multimèdia que siga facilitadora de la finalitat última del seu proyecte de construcció d’una nació política que tampoc mai ha existit.

Eixemple en diferents llengües

Anem a servir-nos d’un eixemple molt gràfic per a explicar-ho, i el qual qualsevol pot reproduïr en atra frase en el traductor de Google: elegim una frase en castellà, i la traduïm a les diverses llengües que el traductor de Google oferix, trobant alguns eixemples de similitut i fins i tot coincidència lèxica, gramatical i ortogràfica entre algunes llengües prou conegudes.

 

Frase en castellà: Estoy en mi casa leyendo un libro sobre la vida de un célebre músico español

 

Eslovaco: Doma čítam knihu o živote slávneho španielskeho hudobníka
Checo: Doma čtu knihu o životě slavného španělského hudebníka

 

Sueco: Jag är hemma och läser en bok om en berömd spansk musiker
Danés: Jeg er hjemme og læser en bog om en berømt spansk musiker
Noruego: Jeg er hjemme og leser en bok om en berømt spansk musiker

 

Gallego: Estou na casa lendo un libro sobre a vida dun famoso músico español
Portugués: Estou em casa lendo um livro sobre a vida de um famoso músico espanhol

Català: Sóc a casa meva llegint un llibre sobre la vida d’un cèlebre músic espanyol

Valencià: Estic en ma casa llegint un llibre sobre la vida d’un célebre músic espanyol

 

 

D’este senzill i gràfic eixemple podem deduir les següents obvietats:

1. Que dos llengües mantinguen entre sí cert grau d’inteligibilitat no és necessàriament raó per a admetre en dogmàtica fe cega que parlem de la mateixa llengua. Extret de Wikipedia: «no existix un criteri universal que permeta decidir si dos parles en cert grau d’inteligibilitat mútua, deuen considerar-se dialectes d’un mateix idioma històric o dos llengües diferents».

2. Que, atenent-nos als requisits científics que una llengua ha de reunir (tradició oral i escrita, denominació singular i consciència socio-idiomàtica pròpia) per a ser considerat com tal, el valencià no pot ni ha de ser catalogat com a variant dialectal de ninguna atra llengua, sino pròpiament com a llengua.

3. Que el nacionalisme català i la seua quinta columna valenciana necessiten inyectar indecents cantitats de diners per a sufragar la seua estratègia d’ingeniería social i política, encaminada precisament a extingir eixos tres requisits que la filología establix per a que el valencià siga considerat com a llengua. ¿De quin atre modo se justificarien les indecents i qüantioses inyeccions econòmiques que reben entitats com Escola Valenciana o Acció Cultural del «país valencià», i la seua infiltració en els àmbits educatius, comunicatius i administratius valencians?

1

Por admin

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *