Lo más reciente >>>

falsificación histórica

Bofarull: el archivero catalán que manipuló los documentos valencianos de la Edad Media

La finalidad fue magnificar falsamente el papel catalán en la reconquista de Valencia. Y fue pillado in fraganti. Próspero de Bofarull i Mascaró, director del Archivo de la Corona de Aragón, decidió, hacia 1847, reescribir el Llibre del Repartiment del Regne de Valéncia de la Edad Media con el objetivo…

¿Sabies que les bases ortogràfiques de Castelló de 1932 no tenen llegitimitat normativa?

El Pare Fullana ho deixà ben clar quan firmà les bases de Castelló. A pesar d’això, el catalanisme les ha alçades a la categoria de «normes». Fullana reeditara la seua «Ortografia Valenciana» en 1933 reafirmant-se en el seu criteri que «no es atre que la raó, deduïda de la ciència filològica…