Lo más reciente >>>

literatura

La revista Ucrònica: una proposta cultural i lliterària oberta als nous escritors valencians

Revista Ucrònica, (a punt d’eixir el seu tercer número) és una aposta lliterària promoguda per La Llimera del Corral, entitat cultural que vol convertir-se en plataforma formativa i de debat dels llectors de hui i dels escritors -en totes les disciplines- dels pròxims anys. Tota esta aposta ha eixit de…

Vicente Ramos Pérez, un intelectual alicantino para recordar y reivindicar

Vicente Ramos Pérez ha sido uno de los intelectuales alicantinos más destacados del siglo XX, defensor a ultranza del valencianismo en su vertiente alicantinista, y uno de los máximos estudiosos de las grandes figuras de la época, como Gabriel Miró, Rafael Altamira, Azorín o Miguel Hernández.   Doctor en Filosofía…

Vicente Blasco Ibáñez fon el primer escritor supervendes

Vicente Blasco Ibáñez és el primer escritor en espanyol catalogat de supervendes global. Abans del boom latinoamericà o de Pérez Reverte, de Matilde Asensi… décades abans, Blasco venia llibres com churros. Eixa potència globalisadora (‘Els quatre ginets de l’Apocalipsis’ fon el llibre més comprat en EEUU durant 1919, segons Publisher´s…